Kiadványok

Kádár Imre több évtizeden át volt Intézetünk kutatója, jelenleg nyugdíjasként is aktív publikációs tevékenységet folytat. Főbb kutatási területei az agrokémia, trágyázástan, növénytáplálás. Számos meghatározó tartamkísérlet kidolgozásában és lebonyolításában vett részt. Munkásságánk eredményeként 1980-2017 között 24 kötetet jelentetett meg, szerzőként, társszerzőként vagy szerkesztőként. Ezek között szerepelnek a talajtan klasszikus műveinek fordításai, a tartamkísérletek eredményeit bemutató kötetek, valamint a kutatásokhoz kapcsolódó monográfiák.

Tisztelt Olvasó! Kedves Vendégeink, Partnereink! A talajok jelentős részét képezik Magyarország természeti erőforrásainak, ezért azok ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet. A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) célja és feladata, hogy tudományos kutatási eredményeivel segítse elő, támogassa a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és talajjavítást.

Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN az Akadémiai Kiadó AKJournals portfóliójában magyar és angol nyelven megjelenő, lektorált tudományos folyóirat a föld- és környezettudományok, a kémia és a biológia területén.

Az intézet a talajtan–agrokémia–növénytáplálás–talajbiológia–agroökológia–agrár-környezetvédelem szakterületek központi kutatási intézménye, elismert hazai és nemzetközi tudományos központja. Az intézet elsősorban a szakterület korszerű, a hazai elvárásokat kielégítő és a nemzetközi fejlődés trendjeinek is megfelelő alapkutatásokért felelős, de jelentős – számos esetben meghatározó – szerepet játszik a felsorolt tudományterületek alkalmazott kutatásaiban, fejlesztési és innovációs tevékenységében.

A talaj a Föld legnagyobb természetes víztározója. A talajban történő hasznos víztározás eredményesen és jelentős mértékben csökkentheti a feltételezett vagy prognosztizált globális klímaváltozás – az előrejelzések szerint egyre jelentősebb, gyakoribb és hosszabb időtartamú – szélsőséges vízháztartási helyzeteit. A fenntarthatóság követelményeit kielégítő racionális vízgazdálkodás egyik kulcsfontosságú eleme a talaj és a felszínközeli geológiai képződmények vízháztartásszabályozása. A korszerű szemlélettel összeállított gondos mű hiánypótló a magyar szakirodalomban.

© 2013-2021 MTA ATK TAKI
Impressum | Privacy Policy