ATON indulása

Az Agrokémia és Talajtan Online szakfolyóirat indulása

2010 májusában támogatást nyert az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati felhívásra, 2008. decemberében benyújtott pályázata: 'Az Agrokémia és Talajtan online (ATON) szakfolyóirat indítása' (TÁMOP-4.2.3-08/1/KMR-2008-0008).

A projekt célja az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN elektronikus tudományos folyóirat szerkesztéséhez, kereshetővé tételéhez, megjelenítéséhez és online kereskedelméhez a lehető legnagyobb mértékben automatizált, modern szolgáltató rendszer épüljön ki. A megvalósítás folyamán létrehozzuk a www.aton.hu weboldalt, amelyen keresztül az elektronikus folyóirat modern környezetben, a kapcsolódó információkkal együtt, vonzó interaktív felületen jelenik meg a potenciális olvasók felé, illetve megjeleníti a kapcsolódó rendszerekből kinyerhető információkat.

A rendszer kialakításának időszerűsége, hogy az alapvető mezőgazdasági feladatok ellátásában, így az élelmiszer- és bioenergia termelésben, a talaj termékenységének és funkcióinak megőrzésében a talajtani, agrokémiai és növénytáplálási, talajmikrobiológiai, valamint az agroökológiai kutatásoknak, mint eddig is, a jövőben még inkább kulcsszerepük lesz. A kutatási eredményekhez való hozzáférés az európai kutatás fejlődésének egyik alappillére, hiszen a tudománynak kulcsszerepe van a gazdasági növekedés ösztönzésében is. A kommunikációs technológia rohamos fejlődésével, így az internet térhódításával egyértelműnek tűnt, hogy megőrizve a hagyományokat, mindenki számára könnyen elérhetővé kell tenni az Agrokémia és Talajtan szakfolyóiratot. Az elektronikus folyóiratok kialakulása kétségtelenül nagyszerű lehetőséget biztosít a tudományos információk közvetítésére és terjesztésének sikeres megoldására.

Közvetlen célcsoporta magyar anyanyelvű szakterületi kutatók és oktatók, PhD és egyetemi hallgatók, szakszolgálatok és döntéshozók, agrár- környezetgazdálkodási tevékenységet folytatók valamint az idegen nyelvű kutatók. A magyar mellett az angol nyelvű megjelenés még szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé, mind a hazai, mind a külföldi szakterületi dolgozók körében.

Közvetett célcsoporta nem szakterületi kutatók és oktatók, PhD és egyetemi hallgatók, döntéshozók, idegen anyanyelvű nem szakterületi kutatók.

A projekt szakmai tartalma és célrendszere

 • Az Agrokémia és Talajtan című, megjelenésének 59. évfolyamában járó magyar nyelvű, lektorált folyóirat online megjelentetése.
 • Online szerkesztőségi rendszer kiépítése, mely felületet biztosít a megjelentetni kívánt cikkek feltöltésére, lektorálására, szerkesztésére, s a későbbiekben akár kereskedelmi forgalomba hozatalára. A rendszer kiküszöböli a közlésre szánt anyagok nehézkes célba juttatását, idő és anyagtakarékos, így környezetbarát is egyben.
 • Komplex keresőfelület kialakítása.
 • Az elkészült online rendszer adatokkal való feltöltése, mely a projekt esetében egy kétirányú folyamat: egyrészt egy új, elektronikus folyóiratszám megjelenésének biztosítása, másrészt a folyóirat papíron ezidáig megjelent 59 évfolyamának archiválása és megjelentetése.
 • Az új folyóiratszám megjelenését megelőzi egy próbaverzió elkészítése, annak tesztelése, illetve ezen tapasztalatok alapján a rendszer véglegesítése.
 • Az archívumban található régi folyóiratszámok feldolgozása (digitalizálása) folyamatosan történik.
 • A digitális adattartalom előállításával párhuzamosan halad az angol szakfordítói és/vagy lektorálási tevékenység is. Feladat a Szerkesztőbizottság által kiválasztott cikkek angol nyelvű szakfordítása – mely vonatkozik mind az újonnan megjelenő folyóiratszámok, mind pedig az archív számok kiválasztott cikkeire egyaránt. A magyar mellett az angol nyelvű megjelenés várhatóan növeli a publikációk ismertségét, valamint elismertségét, mellyel a tudományos eredmények és ismeretek hatékonyabb átadása-terjesztése valósul meg.
 • Az archív folyóirat számok szakcikkeinek naprakésszé tételét célozza a szakkommentárok készítése. A Szerkesztőbizottság által kiválasztott témakörű archív cikkek szakkommentárjának elkészítését a Szerkesztőbizottság felkérése alapján a vonatkozó szakterület kiemelkedő személyiségei végzik el. Munkájuk összegző jellegű feldolgozásokat eredményez az alábbi szakterületeken: talajfizika; talajkémia; talajbiológia; talajgenetika-talajosztályozás; talajtérképezés (talajföldrajz); talajásványtan; talajdegradáció, talajjavítás, talajvédelem; talaj–víz kapcsolatok; agrokémia; növényi tápanyagellátás, trágyázás, tápanyagállapot-tápelemforgalom; talaj-, trágya- és növényvizsgálati módszerek; talajszennyezés-remediáció; talajhasználat-agrotechnika. Ezek a feldolgozások tudománytörténeti szempontból is jelentős értéket képviselnek majd, illetve a szakterületi felsőfokú oktatást is segíthetik.
 • Fórum létrehozása– diákok, pedagógusok, a téma iránt érdeklődők (pl. gazdálkodók) kérdéseinek, hozzászólásainak fóruma. E fórum biztosítja a tudomány és a mindennapok kapcsolódását, egy egész életen át tartó tanulás lehetőségét.
 • A projekt megvalósításának 2. évében (2011) az ATON széles körű megismertetése érdekében marketing tevékenységet végzünk, melynek fő gerincét három, az ország főbb agrár felsőoktatási intézményében tartandó „roadshow" adja. Ezek tervezett helyszínei: Mosonmagyaróvár, Gödöllő és Debrecen. Elhelyezkedésüknél fogva az ország keleti, nyugati, illetve középső régióit is megszólítjuk, sőt Mosonmagyaróvár illetve Debrecen határ menti elhelyezkedése révén a határokon túli magyar kutatók részvételét is lehetővé tesszük.

Várható eredmények

 • A könnyebb elérhetőség (külföldön is) várhatóan növeli a publikációk elismertségét, a publikációs kedvet.
 • A kereshető katalógusrendszer segítségével könnyen megtalálhatják a felhasználókat érdeklő közleményeket.
 • Mivel a hagyományosan publikált szakirodalomnál kevésbé költséges, nagyobb terjedelmű, színes kiadások is lehetségessé válnak.
 • A magyar szaknyelv ápolása, terjesztése új teret nyer.
 • Az Internet lehetőségeiből fakadóan, bármely keresőprogramba beírt szakkifejezés segítségével könnyen rábukkanhatnak a közleményre azok is, akikhez a papír-alapú folyóirat nem juthat el.
 • Közvetetten a projekt megvalósulása pozitívan hat a tudomány szerepének társadalmi elfogadására, megkönnyíti a tudományos eredmények hasznosulását a releváns társadalmi rétegek számára.

A www.aton.hu honlap 2010. decemberétől üzemel, egyelőre csak teszt jelleggel. A munka, így a szerkesztés és a rendszer fejlesztése folyamatos. Az oldal tartalmi feltöltése teljes egészében 2012. augusztusára fejeződik be.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató