Mintavételezési kérdések a (geo-) statisztika szemüvegén keresztül...

Mintavételezési kérdések a (geo-) statisztika szemüvegén keresztül...

Előadó: Szatmári Gábor, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály

A European Journal of Soil Science c. folyóirat szerint a talajtani kutatásokban exponenciálisan növekszik a matematikai, statisztikai eljárások, próbák és analízisek alkalmazása az eredmények alátámasztására, illetve a kutatás elején megfogalmazott hipotézis(ek) tesztelésére. A (geo-)statisztikában ökölszabályként ismeretes, hogy a mintavételezés során elkövetett hibákat még a legjobb eljárások sem képesek kiküszöbölni. Ezért kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kutatás tárgyát jelentő kérdésekhez és hipotézisekhez igazodó mintavételi stratégia kidolgozására.
Előadásunkban olyan, a mintavételi stratégiákhoz elidegeníthetetlenül kapcsolódó fogalmakra térünk ki, melyek alapjaiban határozzák meg, hogy az adott valószínűségi modellen belül milyen következtetéseket tehetünk; ilyen fogalmak például: a randomizáció, a stacionaritás, a minta térfogat és az autokorreláció. Emellett bemutatásra kerülnek a mintavételi stratégiák alapjait definiáló elméleti megfontolások, mint például: valószínűségi változó vs. regionalizált változó, populáció vs. szuperpopuláció, modell alapú vs. terv alapú megközelítés. Előadásunk végén olyan elméleti kérdések megfogalmazására vállalkoztunk, melyek segítségünkre lehetnek bizonyos mintavételezési kérdések megválaszolásában.

Az előadás típusa:
7. szabadon, "free talk"

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató