Területhasználat hatása egy kisvízgyűjtő hidrológiai és nitrát kimosódási folyamataira

Területhasználat hatása egy kisvízgyűjtő hidrológiai és nitrát kimosódási folyamataira

Előadó: Kása Ilona, Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály

• A HBV, PERSiST és INCA hidrológiai modellek egy Balaton környéki kisvízgyűjtőre történő adaptálása, összehasonlító elemzése, valamint a modellek hazai alkalmazhatóságának értékelése.
• Az INCA-N vízminőség modell adaptációja és alkalmazása a felszíni vizek nitrát koncentrációjának becslése céljából. A hazai viszonyokra kalibrált modell paraméterek előállítása.
• A hidrológiai folyamatok és a felszíni vizek nitrát terhelésének vizsgálata, értékelése eltérő földhasználati rendszerekben, a választott modellek alkalmazásával.
• Tápanyag-kimosódás csökkenetési módok (területhasználat váltás) hatásának értékelése a lefolyására és a felszíni vizek nitrát terhelésére modell becslések alapján.

PDF

© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum