AM VI. 59/2008. (IV. 29.) rendeletben rögzített tilalmi időszak módosítási lehetőségeinek felülvizsgálata a klímaváltozás okozta hőmérsékleti változások hatására

Összefoglalás

A 2020-as kutatások alkalmával a szerves- és műtrágya felhasználási adatok (nitrátadatszolgáltatási adatbázisának adataiból) a 2017 és 2018-as gazdálkodási évi MePAR blokkokhoz történő hozzárendelése, majd az így kapott terhelési adatbázis részletes elemzése révén ismertté váltak a Magyarországon alkalmazott tápanyag-utánpótlási gyakorlatok főbb elemei, kritikus tényezői. Az így vizsgált adatok mind agronómiai, mind környezetvédelmi szempontból meghatározzák a gazdálkodói tevékenység eredményességét és környezeti hatásait. A 2018-2019-ben végzett 2016-os adatok vizsgálatával immáron 3 éves adatsoron tudtuk értékelni a kapott eredményeket.
Az évenként mintegy 80.000 MePAR blokk terhelési adatai egyértelművé tették, hogy az országos tápanyag visszapótlási gyakorlat környezetkímélő, a kijuttatott nitrogén dózisok nem haladják meg a növények igényét. Vagyis a tápelem mérlegek negatívak, a növények által a talajból felvett tápanyagok mennyisége nagyobb a kijuttatott tápanyagok mennyiségénél.
A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) szabályrendszerének felülvizsgálata racionálisabbá teheti a nitrátérzékeny területen folytatott gazdálkodást. A Magyarország területének 67%-án kötelezően betartandó szabályok észszerűsödésével csökken a gazdálkodókra nehezedő adminisztratív teher, mellyel nagymértékben javulhat a gazdálkodás eredményessége. A nitrogén terhelés mértékét csak a tápelem mérlegek számításával lehet megtenni, ugyanakkor a nitrát adatszolgáltatásban a termesztett növény (faj) és annak termésmennyisége (t/ha) csupán a 2016-os gazdálkodói év óta kötelező elem. A három év (2016, 2017 és 2018) adatainak elemzése igazolja az 59/2008 (IV. 29.) FVM rendeletben megadott trágya kijuttatási tilalmi időszak 1 hónappal való lerövidítésének lehetőségét. A következő évi adatok elemzése (ugyanazon metodikával) várhatóan megerősíti a korábbi megállapításunkat, miszerint nem jelent nitrát bemosódás kockázat növelő veszélyt a tilalmi időszak kezdetének 1 hónappal való eltolása adott év november 01-re. Az így lefuttatott 3 év jelentős mértékben hozzájárul a jogszabály módosítási folyamat tudományos megalapozásához, ezáltal az EU Bizottság képviselőivel folytatandó tárgyalások eredményes lefolytatásához.

Azonosító:
AKF/12/2019
Projektvezető: Osztály:
Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály
Kutatás éve:
2020
© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató