Gyomnövények hatása a talaj nedvesség- és anyagforgalmára

Összefoglalás

A környezetkímélő gazdálkodásban meghatározó szerepe van a vízmegőrzésnek és a minél kedvezőbb tápanyag hasznosulás elősegítésének. A talaj nedvességtartalmának, abban bekövetkező változásoknak a vizsgálata nagyban hozzájárulhat a gyomnövényzet vízelvonásának, vízfelhasználásának, a vízért folytatott versengésének (interspecifikus) megismeréséhez.A kutatás célja a gyomnövényeknek a talaj víz- és tápanyagforgalmára gyakorolt hatásának részletes tanulmányozása. A kísérleti adatok felhasználása révén a gyom-modell a 4Mx növénytermesztési modell beépülő modulja lesz, amely a gyomoknak a talaj víz- és tápanyagforgalmára gyakorolt hatásának leírásán keresztül  összekapcsolódik a 4Mx modell egyéb moduljaival és fontos információt szolgáltat a gyomnövény - kultúrnövény versengésről. A klímaváltozási forgatókönyvek felhasználásával a gyom-modul számításainak időbeli kiterjesztése is megtörténik és becslés adható a gyomnövény - termesztett növény kompetíció jövőbeni alakulására.

Azonosító:
OTKA 105789
Projektvezető: Osztály:
Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály
Kutatás éve:
2013
2014
2015
2016
2017
© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum