A könnyen oldható elemtartalom figyelembevétele a talajszennyezettségi határértékrendszer alkalmazásában

Összefoglalás

A jelenlegi magyar talajszennyezettségi szabályozás az „összes” elemtartalomra épül, ami nem ad felvilágosítást a növények számára „felvehető”, és a talajvízbe kerülő mennyiségről. A toxikus elemek felvétele legjobban egy nem pufferolt kivonószerrel jellemezhető. Fontos még a talaj mobilizálható elemtartalmát is mérni, hiszen ez a frakció dinamikus egyensúlyban van a mobilis elemtartalommal. A határérték-szabályozási rendszert ezért legalább három pillérre kell helyezni: a mobilis frakciót az 1 M NH4NO3-oldható elemtartalommal, a mobilizálhatót Lakanen-Erviö módszerrel kivont elemtartalommal, az „összes” elemtartalmat pedig cc HNO3 + cc H2O2-os feltárással javasolt jellemezni; a meghatározott koncentrációkat pedig a talaj-növény rendszerben kalibrálni. Célkitűzések a következők: 1. A talaj különböző elemfrakciói és a növény elemösszetétele közötti korrelációk vizsgálata. 2. A talaj tulajdonságai és az elemfrakcióik közötti összefüggések kvantifikálása. 3. Annak feltárása, vajon jobban jellemzi-e a növényi felvételt a könnyen oldható elemtartalom, mint más frakciók?

Azonosító:
OTKA 68665
Projektvezető: Osztály:
Talajkémiai és Anyagforgalmi Osztály
Kutatás éve:
2007
2008
2009
2010
2011
© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató