A talajhasználat hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására különböző mezőgazdasági területeken

Összefoglalás

A talajok CO2 kibocsátása, vagyis a talajlégzés (Rs) mértéke jelentős mértékben függ a mezőgazdasági használattól, a talajművelés pedig kulcs szerepet játszik az agro ökoszisztémák ÜHG kibocsátásának alakulásában. A különböző talajművelési rendszerek a talaj szénmegkötő képességére és talajlégzésre gyakorolt hatásának mértéke máig vitatott kérdés. Mind a magyarországi, mind a horvátországi kutatócsoportnak több évre visszanyúló vizsgálati eredményei vannak a talajlégzés és az ezt befolyásoló talajtulajdonságok alakulásáról különböző talajművelések esetén. A kutatás fő célja a talajlégzés és néhány talajtulajdonság, mint pl. a SWC, Ts, BD, talajszerkezet és aggregátum stabilitás közötti kapcsolat kimutatása. A kutatás során a szántóföldi hasznosítású terület mellett szőlőültetvényben is végzünk vizsgálatokat. A magyar és a horvát területek között fennálló talajbeli és éghajlatbeli különbségek lehetőséget nyújtanak arra, hogy jobban megértsük a fent bemutatott kérdést. A közös munka során a térbeli heterogenitás vizsgálatára irányuló expedíciós méréseket tervezünk a 4 kiválasztott terület különböző kezeléseiben, hogy meghatározzuk és megértsük azokat a tényezőket, melyek különböző talajoknál és különböző környezetben a talajlégzést befolyásolják.

Azonosító:
2018-2.1.12-TÉT-HR-00007
Projektvezető: Osztály:
Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály
Kutatás éve:
2019
2020
2021
© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató