A talajszerkezeti tulajdonságok figyelembevétele a vízzel vagy apoláros folyadékokkal nedvesített talajrendszerek becslő módszereinek pontosítása során

Összefoglalás

A klímaváltozás, a talaj- és a talajvízszennyezések hatására vízkészleteink drasztikusan csökkennek, ezért nő a vízgazdálkodási kutatások szerepe. A vízgazdálkodási és a környezetvédelmi tervezésre használt szimulációs modellek feladata a víz- vagy egyéb folyadékmozgások leírása. Használatukhoz nehezen és költségesen mérhető talajparaméterek is szükségesek. Ilyen pl. a talajok víztartó és vízvezető képessége (illetve a folyadék-visszatartó és -vezető képessége). A gyakorlatban ezeket alapvizsgálati talajtulajdonságok adataiból, ún. pedotranszfer függvényekkel (PTF) becsüljük.

Kutatásunk elsődleges célja, hogy a PTF-ek kidolgozásakor a talajszerkezeti ismereteket is felhasználjuk a nagyobb hatékonyságú és megbízhatóbb becslés érdekében. A talajszerkezet (alak, méret, stabilitás) ugyanis közvetlenül és közvetetten sok más talajtulajdonságra hatással van. A pályázatban elsősorban az elemi részecskék – talajszerkezet – pórusméret-eloszlás – folyadék-visszatartó és -vezető képesség kölcsönhatások mértékét tárjuk fel.
Ennek érdekében az ország talajtípusait reprezentáló talajszelvények mintáin kiterjedt laboratóriumi vizsgálatokat, majd az így létrejövő (és a már meglévő) adatbázisokon összefüggés-vizsgálatokat végzünk.
Eredményeink az eddigieknél megbízhatóbb és kisebb hibájú PTF-ek kialakítását, a vízgazdálkodási és szennyedés-terjedési modellek alkalmazhatóságának javítását, valamint a talajok vízgazdálkodási jellemzőinek országos léptékű becslését teszik lehetővé. Lehetővé válik továbbá egy országos vízgazdálkodási térinformatikai adatbázis kialakítása.

Azonosító:
OTKA 0405-O-0005-P
Projektvezető: Osztály:
Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály
Kutatás éve:
2016
2017
2018
2019
2020
© 2013-2020 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató