Térinformatikai módszerek kidolgozása térképi alapú talajtani adatok információtartalmának maximális kiaknázására és aktualizálására

Összefoglalás

Digitális talajtérképezési eljárásokat és talajfelvételezési módszertant fejlesztettünk ki, mintaterületeken elvégezve a Kreybig térképezés archivumának teljes feldolgozását, a térképi elemekre és a talajszelvényekre vonatkozó információk integrálásával, és a nyers adatbázis alapján a területi kiterjeszthetőséget optimalizáló, célirányosan tervezett terepi mintavételezés aktuális adatai alapján. A térbeli elemzések és az aktualizált adatbázis eredményeként a Kreybig alapokon levezethető, legjobb térbeli felbontású, tematikus talajtérképeket szerkesztettünk; a megbízhatóságuk térképi ábrázolásával.
Eltérő léptékű, térképi alapú, talajtani adatok integrálásával kialakított, térben és tematikusan inhomogén felbontású és megbízhatóságú talajinformációs rendszert digitális talajtérképezési eszközök és térbeli környezeti segédinformációk felhasználásával térinformatikailag homogenizáltuk. Az egyes részállományokat tematikusan és térben kiterjesztettük a komponensek előnyeinek megőrzésével és részleges tovább származtatásával digitális talajkartogramok és funkcionális talajtérképek szerkesztésére.
Talajdegradációs folyamatokra vonatkozó, térképi alapú információk térinformatikai elemzésének eredményeképpen komplex degradációs térképet szerkesztettünk, mely alkalmas a degradációs régiók lehatárolására és a veszélyeztetettség térbeli indikálására, lehetővé téve a folyamatok általi kockázat különböző szintű területi aggregelását és így ezen térbeli objektumok összehasonlítását.

Azonosító:
K60896
Projektvezető: Osztály:
Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály
Kutatás éve:
2006
2007
2008
2009
2010
© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató