Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály

A Talajtani Osztály tudományos feladata a talajok fizikai, kémiai és szerkezetállapot változásának, vízgazdálkodásának, szén- és ásványi anyagtartalmának a kutatása.

A talajok vízgazdálkodását vízvezető képességük jelentősen befolyásolja, ezért korszerű és megbízható mérésére javaslatot dolgoztak ki, a javasolt módszerek reprezentativitását és alkalmazási lehetőségeit pedig bemutatták.

A növényeket érő környezeti stressz- (pl. peszticid, szárazság) hatást a termőtalajban detektáló elektromos bioindikációs mérőmódszerrel mutatták ki.

Az alföldi szikes talajvizű területeken az erdősítés hatására a talajban kialakuló sófelhalmozódás és talajvízmozgás vizsgálatát indították el. A felvett talajtani adatbázison a földhasználat és az erdőtelepítés kockázatának becslésére statisztikai modellt dolgoznak ki.

Az éghajlat változásának a talajok víz- és szén-mérlegére gyakorolt hatását matematikai összefüggésekben formalizálják. Az összefüggések összekapcsolásával készített modellt mezőgazdasági területeken érvényesítik. Tanulmányozzák a különböző földhasználati módok és a klímaváltozás vízforgalomra és talajerózióra gyakorolt hatását szélsőséges hidrológiai helyzetekben, a beavatkozási lehetőségek kidolgozása érdekében.

Eltérő időjárási helyzetekben a talaj szerepét időjárás előrejelző modellel vizsgálják. A modellezett talajnedvességet, konvektív csapadékot, valamint a planetáris határréteg-magasságot a mért csapadék, szélprofil, valamint talajnedvesség adatokkal hasonlítják össze.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató