Instrukció bírálóknak

Lektori vélemény / Review Sheet

Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN részére

Szerző:

Cím:

1. Beleillik-e a dolgozat témája a folyóirat profiljába?

2. A dolgozat jellege (Eredeti, módszertani munka, vagy a szemle-, ill. vitarovatba való?)

3. Eleget tesz-e a dolgozat a folyóirat által támasztott szakmai követelményeknek, formai előírásoknak? Szabatossága és magyarossága megfelelő-e

4. Eredeti-e a közlemény? A téma kidolgozásának módja és formája megfelelő-e?

5. A cím jól kifejezi-e a dolgozat tartalmát és mondanivalóját?
6. Szükségesnek tartja-e a dolgozat szövegének kiegészítését, ill. lerövidítését? Nincs-e átfedés az ábrák és a táblázatok között; szükséges-e az összes?

7. A dolgozat szövege, ábrái és táblázatai kellőképpen és érthetően megválaszolják-e a felvetett kérdéseket?

8. A dolgozatban idézett irodalmi hivatkozások megfelelőek-e?

9. A magyar és az idegen nyelvű összefoglaló szövege, terjedelme és tartalma elfogadható-e? Szükséges-e idegen nyelvű összefoglaló?

10. A dolgozat közlésre alkalmas:
a) jelen formájában
b) kisebb javításokkal
c) átdolgozás után.
d) nem alkalmas közlésre

11. Megjegyzések, észrevételek, indoklások, javaslatok :

Csatolmány

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató