Talajtani és Agrokémiai Intézet

A talajok jelentős részét képezik Magyarország természeti erőforrásainak, ezért azok ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet követel.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet célja és feladata, hogy tudományos kutatási eredményeivel segítse elő, támogassa a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és a talajjavítást.

Az Intézet az MTA Agrártudományi Kutatóközpont egyik Intézeteként vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, a Kutatóközpont által önállóan vállalt közfeladatok és egyéb tevékenységek ellátásában.
Tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint vegyen részt a tudományos és szakmai ismeretek átadásában.
A kutatóközpont egyik tudományos intézeteként ellátja az MTA Agrártudományi Kutatóközpont alapító okiratban meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkozik a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:

  • talajtérképezés, digitális talajtérképezés;
  • a talajállapot jellemzésének és monitorozásának módszertani fejlesztése, a talajdegradációs folyamatok vizsgálata;
  • a növénytáplálás hosszú távú hatásainak vizsgálata trágyázási tartamkísérletekben; trágyázási szaktanácsadási rendszer fejlesztése;
  • a víz- és a tápanyagforgalom komplex vizsgálata, szimulációs modellezése a talaj–víz–növény–atmoszféra rendszerben;
  • agroökológiai kutatások, a talajtermékenység és a biodiverzitás komplex vizsgálata, bioindikáció, gyomnövények, mikro- és mezofauna;
  • a növényi növekedést segítő baktériumok és gombák mikrobiológiai vizsgálata;
  • precíziós növénytermesztés;
  • talajszennyezés következményeinek vizsgálata, fito(bio) remediációs technológiák fejlesztése és hulladékhasznosítás.

A Kutatóközpont egyéb feladataihoz kapcsolódóan az Intézet kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, együttműködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; elősegíti a magyar talajtani-, agrokémiai-, talajbiológiai-, föld- és környezettudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben; szorgalmazza és segíti a tudományos kutatási eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását; a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatok ellátásában.

 

© 2013-2020 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató