Talajtani és Agrokémiai Intézet

A talajok jelentős részét képezik Magyarország természeti erőforrásainak, ezért azok ésszerű használata, megőrzése és sokrétű funkcióinak fenntartása mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kulcsfontosságú és állandó tudatos tevékenységet követel.

Az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet célja és feladata, hogy tudományos kutatási eredményeivel segítse elő, támogassa a fenntartható földhasználatot, a talaj védelmét, a modern, költség- és környezetkímélő talajhasználatot és a talajjavítást.

Az ATK TAKI az Agrártudományi Kutatóközpont egyik Intézeteként vesz részt a Kutatóközpont által önállóan vállalt közfeladatok és egyéb tevékenységek ellátásában.
Tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint vegyen részt a tudományos és szakmai ismeretek átadásában.
A kutatóközpont egyik tudományos intézeteként ellátja az Agrártudományi Kutatóközpont alapító okiratban meghatározott tevékenységet, és a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkozik a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:

  • talajtérképezés, digitális talajtérképezés;
  • a talajállapot jellemzésének és monitorozásának módszertani fejlesztése, a talajdegradációs folyamatok vizsgálata;
  • a növénytáplálás hosszú távú hatásainak vizsgálata trágyázási tartamkísérletekben; trágyázási szaktanácsadási rendszer fejlesztése;
  • a víz- és a tápanyagforgalom komplex vizsgálata, szimulációs modellezése a talaj–víz–növény–atmoszféra rendszerben;
  • agroökológiai kutatások, a talajtermékenység és a biodiverzitás komplex vizsgálata, bioindikáció, gyomnövények, mikro- és mezofauna;
  • a növényi növekedést segítő baktériumok és gombák mikrobiológiai vizsgálata;
  • precíziós növénytermesztés;
  • talajszennyezés következményeinek vizsgálata, fito(bio) remediációs technológiák fejlesztése és hulladékhasznosítás.

A Kutatóközpont egyéb feladataihoz kapcsolódóan az Intézet kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, együttműködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; elősegíti a magyar talajtani-, agrokémiai-, talajbiológiai-, föld- és környezettudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben; szorgalmazza és segíti a tudományos kutatási eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását; a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatok ellátásában.

 

© 2013-2020 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató