Gyászjelentés

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves kollégánk, Intézetünk korábbi
igazgatója Anton Attila 2014. június 16-án elhunyt.

Anton Attila végakaratának megfelelően búcsúztatása szűk családi körben megtörtént.

Anton Attila 1959-ben született Budapesten. 1984-ben az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológusi diplomát, 1992-ben pedig a mezőgazdasági tudományok kandidátusa lett. Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet ajtaján már negyedéves egyetemi hallatóként kopogtatott, hogy kutatási tevékenyégét diplomamunkáján keresztül ebben az intézetben kezdje meg.
Kutatói pályájának első 15 évében a talajba kerülő szerves anyagok lebontásával, a dekompozíció biokémiai és biológiai dinamikájának vizsgálatával foglalkozott, a 90-es évek közepétől, mint környezetvédelmi szakértő tevékenyen vett részt a különböző hulladékok ártalmatlanításával, kezelésével, hasznosításával – kiemelve a szennyvíziszapokat, mederüledékeket – kapcsolatos feladatok teljesítésében. 2000-től a talajszennyeződések mobilitása, azok környezeti kockázatának értékelése, illetve a szennyezett talajok remediációs technológiáinak fejlesztése vált érdeklődésének középpontjává. Interdiszciplináris, több intézmény és vállalkozás szakembereiből szerveződött kutatócsoportok tagjaként, intézeti témavezetőjeként olyan fitoextrakciós és kémiai stabilizációval kombinált fitostabilizációs technológiaelemek kidolgozásában működött közre, melyek egy innovatív, költséghatékony biológiai kockázatcsökkentő technológia-együttes használatával nagy kiterjedésű, diffúz talajszennyezések in situ remediációjára alkalmas.
A 2010. október 4-én bekövetkezett magyarországi vörösiszap-katasztrófa kárelhárításában, valamint a szennyezett terület mielőbbi rehabilitációjának tudományos megalapozásában végzett kiemelkedő munkájáért 2012-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.
Oktatóként fontos volt számára, hogy a mester-, illetve doktor képzések során az új tudományos eredmények helyet kapjanak a tananyagban, szakértő tudósként pedig a tudományos tézisek periodikákban való közlése mellett, fokozott hangsúlyt helyezett a kutatói munka „gyümölcseinek” gazdasági szektorban való hasznosulására.
Anton Attila szakmai munkásságának köszönhetően ismert és elismert tagjává vált a hazai tudományos életnek, valamint a környezetvédelmi szaktársadalomnak.
Anton Attila példás munkahelyi előmenetelt tudhatott maga mögött, hiszen diplomakészítő diákból a tudományos ranglétrán végig haladva osztályvezetővé, igazgató helyettessé, majd az intézet igazgatójává vált. Vezetőként mindig törekedett az intézet szakmai és pénzügyi stabilitásának fenntartására.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató