Taxonómia szerepe és jelentősége az ökológiai kutatásokban - esettanulmány a hazai földigiliszta kutatások tükrében

Taxonómia szerepe és jelentősége az ökológiai kutatásokban - esettanulmány a hazai földigiliszta kutatások tükrében

Előadó: Csuzdi Csaba, Eszterházy Károly Egyetem

A földigiliszták a talajfauna egyik legfontosabb csoportját alkotják. Tevékenységük révén nem csak a talaj fizikai állapotát, hanem a talajok kémiai összetételét is jelentősen befolyásolják, s mint a szaprofág állatok kulcsszerepet játszanak a mérsékeltövi lombos erdőkben keletező növényi maradványok (avar, elhalt lágyszárúak stb.) lebontásában. E szerepükért, ma a földigilisztákat talaj ökoszisztéma-mérnök szervezetnek tekintjük (soil ecosystem engineer) melyek, alapvető szerepet töltenek be a talajok termőképességének fenntartásában és így a fenntartható mezőgazdasági fejlődésben is. Ökológiai jelentőségükre már Darwin (1837, 1881) felhívta a figyelmet, s kutatásuk azóta is többé-kevésbé változatlan intenzitással folyik.
Ezzel szemben a csoport taxonómiai kutatásuk jelentősen háttérbe szorult, a világon alig egy fél tucat szakembert ismerünk, akik megbízható identifikációs ismerettel rendelkeznek. A faj szintű ismeretek hiányát az ökológiai kutatások során gyakran hasonlónak vélt csoportok (ecological categories) használatával próbálják feloldani.
Előadásomban, főleg hazai kutatások alapján, bemutatom a földigiliszták szervesanyag körforgalomban betöltött szerepét és néhány példán keresztül rámutatok a fajszintű identifikáció helyett általánosan használt ökológiai kategóriák ellentmondásaira.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató