Hírek

A fluoreszcens spektroszkópia alkalmazása természetes eredetű szerves anyag vizsgálatokban
Előadó: Filep Tibor, MTA CsFK FTI

Ismét megrendeztük a „Szikes talajok” PhD tanfolyamot 2018. április végén. Az előadásokat és a gyakorlatot a két intézmény kutatói, oktatói, külső előadókkal együtt tartották.

A Fővárosi Állat- és Növénykert idén „A víz maga az élet” mottóval rendezte meg a Föld Fesztivált. 2018. április 21-22-én az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, valamint a Magyar Talajtani Társaság munkatársai és tagjai, „A talaj a Föld pohara” című tematikus sátrukban ezúttal is aktívan részt vettek a rendezvényen.

MTMT protokoll - Hogyan lehetnek naprakészek publikációs adataim?
Előadó: Vass Csaba informatikus-könyvtáros

Az éves beszámolók készítése kapcsán gyakorta merült fel egy ún. MTMT protokoll kidolgozási igény az intézet munkatársaiban, ami sokkal gördülékenyebbé tenné mindannyiunk munkáját. Ezen elgondolásból kiindulva előadásomban megpróbálok választ adni a következő kérdésekre:

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete égisze alatt működő Globális Talajpartnerség (GSP) regionális szervezete, az Európai Talajpartnerség (ESP) 2018. március 20-21-i közgyűlése Dr. Tóth Gergelyt az MTA ATK TAKI tudományos tanácsadóját, a Pannon Egyetem Georgikon Karának tanszékvezető egyetemi tanárát választotta az ESP kutatási és fejlesztési pillérének társelnökévé.

A nemzetközi partnerekkel és hazai kormányzati szervekkel, különösen a Földművelésügyi Minisztériummal és jogelődjeivel folyó több évtizedes, nagyon sikeres és kölcsönösen előnyös együttműködés alapján – aminek legújabb eredménye a világ szerves-szén térkép hazai hozzájárulása – a Földművelésügyi Minisztérium felkérte az MTA ATK TAKI-t, hogy hivatalosan képviselje hazánkat a Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózatában.

A Szép Magyar Térkép 2017 pályázaton DOSoReMI elnevezésű Talajtérkép portálunk (http://dosoremi.hu/) dicséretben részesült.

Organikus és konvencionális gazdálkodásból származó talajok mikrobiológiai szempontú összehasonlítása
Előadó: Gazdag Orsolya, Talajbiológiai Osztály
(Kovács Ramóna, Parádi István, Füzy Anna, Ködöböcz László, Mucsi Márton, Szili-Kovács Tibor és Takács Tünde közreműködésével)

Megrendülten tudatjuk, hogy Kádár Imre, a hazai agrokémia szakterületének egyik, ha nem a legismertebb emblematikus alakja, kutató professzora 2018. március 1-én elhunyt.

© 2013-2018 MTA ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató