Hírek

"A Föld pohara" - A talajok vízgazdálkodása
Előadó: Bakacsi Zsófia, Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály
"A víz titokzatos útjai a talajban" - Beszivárgás, lefolyás, erózió
Előadó: László Péter, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály

Az előadások megegyeznek az Akadémia víztudományi “Street Science” rendezvényén, június 1-én elhangzottakkal.

A TAKI standjánál forgatott riport, illetve a Duna TV-ben közvetített videó az alábbi link (4. percétől) tekinthető meg:

Farkas-Iványi Kinga a "Szigetközi Duna-szakasz vizes élőhelyeinek és változásainak tájtörténeti, vízjogi szempontú vizsgálata" c. doktori (PhD) értekezését a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolájában sikeresen megvédte.

Az MTA ATK TAKI interaktív talajtani bemutatóval várta az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett nagyszabású, víztudományi „Street Science” programon 2018. június 1-én.

Laborczi Annamária a "Kategória típusú talajjellemzők digitális térképezése" c. doktori (PhD) értekezését a Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskolájában sikeresen megvédte.

A fluoreszcens spektroszkópia alkalmazása természetes eredetű szerves anyag vizsgálatokban
Előadó: Filep Tibor, MTA CsFK FTI

Ismét megrendeztük a „Szikes talajok” PhD tanfolyamot 2018. április végén. Az előadásokat és a gyakorlatot a két intézmény kutatói, oktatói, külső előadókkal együtt tartották.

A Fővárosi Állat- és Növénykert idén „A víz maga az élet” mottóval rendezte meg a Föld Fesztivált. 2018. április 21-22-én az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, valamint a Magyar Talajtani Társaság munkatársai és tagjai, „A talaj a Föld pohara” című tematikus sátrukban ezúttal is aktívan részt vettek a rendezvényen.

MTMT protokoll - Hogyan lehetnek naprakészek publikációs adataim?
Előadó: Vass Csaba informatikus-könyvtáros

Az éves beszámolók készítése kapcsán gyakorta merült fel egy ún. MTMT protokoll kidolgozási igény az intézet munkatársaiban, ami sokkal gördülékenyebbé tenné mindannyiunk munkáját. Ezen elgondolásból kiindulva előadásomban megpróbálok választ adni a következő kérdésekre:

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete égisze alatt működő Globális Talajpartnerség (GSP) regionális szervezete, az Európai Talajpartnerség (ESP) 2018. március 20-21-i közgyűlése Dr. Tóth Gergelyt az MTA ATK TAKI tudományos tanácsadóját, a Pannon Egyetem Georgikon Karának tanszékvezető egyetemi tanárát választotta az ESP kutatási és fejlesztési pillérének társelnökévé.

A nemzetközi partnerekkel és hazai kormányzati szervekkel, különösen a Földművelésügyi Minisztériummal és jogelődjeivel folyó több évtizedes, nagyon sikeres és kölcsönösen előnyös együttműködés alapján – aminek legújabb eredménye a világ szerves-szén térkép hazai hozzájárulása – a Földművelésügyi Minisztérium felkérte az MTA ATK TAKI-t, hogy hivatalosan képviselje hazánkat a Talajinformációs Intézetek Nemzetközi Hálózatában.

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató