Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért (MONTABIO)

Összefoglalás

A kutatási–fejlesztési projekt célkitűzése, hogy olyan talajszennyezés-monitoring rendszert hozzon létre, amely korszerű mintavételi és méréstechnika alkalmazásával alkalmas a hazai talajszennyezők jellegzetes típusainak komplex felmérésére, ezáltal kiküszöbölve a jelenleg működő Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) mezőgazdasági irányultságából adódó környezetvédelmi és -analitikai hiányosságokat. A mintavételezési technikának a szennyező forrás feltárására vonatkozó reprezentativitás-optimálása mellett a projekt fontos célkitűzése, hogy

  • az illékony szennyezők (pl. klórozott és petróleum-szénhidrogének) meghatározására szenzortechnikán alapuló helyszíni, in situ méréstechnikai eljárásokat dolgozzon ki, ezek megbízhatóságát műszeres analitikai módszerekkel validálja;
  • a kockázatcentrikus talaj- és talajvíz-szennyezésazonosítás érdekében a vizsgálati eljárások körét az analitikai meghatározásokon túl biológiai tesztekkel (talajbiológia, ökotoxicitás- és mutagenitásvizsgálat) bővítse; valamint
  • az adott, kiválasztott térség (mintaterület) mérési eredményeit térinformatikai rendszerben interpretálva ökológiai indikációktól függően alakítható méréstechnikát dolgozzon ki.

További információk

Azonosító:
NKFP_07_A4-MONTABIO
Projektvezető: Osztály:
Talajbiológiai Osztály
Kutatás éve:
2008
2009
2010
© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató