A talajok egyes funkcióira, illetve folyamataira vonatkozó térbeli predikciók kidolgozása és ezek bizonytalanságának modellezése térstatisztikai és gépi tanulási módszerekkel

Összefoglalás

A talaj a földkéreg legkülső, termékeny rétege, az atmoszféra, a hidroszféra, a litoszféra és a bioszféra metszéspontjában helyezkedik el, kölcsönhatásaik közege, számos környezeti folyamat aktív vagy passzív résztvevője. A talajnak, mint környezeti elemnek a különböző, döntően határfelületi helyzetéből adódó funkciói és szolgáltatásai az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepét írják le. A pontos, naprakész térbeli talajinformációkat a földhasználók, a politika formálók, a döntéshozók, a modellező közösség egyaránt igénylik. Ez az elvárás szerencsés módon egybeesik azzal a hatalmas technológiai ugrással, amely a talajra vonatkozó információk gyűjtésében és azok térbeli becslésének kivitelezésében (összességében a talajtérképezésben) az utóbbi időszakban kezdődött és jelenleg is zajlik. Kutatásunk során modern alkalmazott matematikai és geoinformatikai módszerekre építő, digitális térképezési eljárásokat tervezünk kidolgozni, amelyek segítségével a talajok egyes, korábban nem térképezett funkciói, illetve folyamatai térben nagy pontossággal leírhatók lesznek. Munkánk során a kifejlesztendő térbeli modellezési módszerekben rejlő bizonytalanság meghatározásának is fontos szerepet szánunk. A talajtakaró megcélzott jellemzőinek korszerű térbeli leírása a mezőgazdaság, a környezet-, és természetvédelem, a területi tervezés számos feladata (agrárkörnyezeti programok, öntözés, földértékelés, termésbecslés, földhasználat váltás, vízgazdálkodás, kockázatkezelési rendszerek, ökoszisztéma szolgáltatások felmérésének tervezése és támogatása) számára jelenthet majd stratégiailag is fontos támogatást.

Azonosító:
KH-126725
Projektvezető: Osztály:
Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály
Kutatás éve:
2017
2018
2019
2020
© 2013-2020 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató